SERVIS GARÁŽOVÝCH
BRÁN

Každé technické zariadenie potrebuje pre spoľahlivú prevádzku patričnú starostlivosť.  Výnimkou nie je sú ani garážové brány, závory, posuvné , či krídlové brány. Každý zásah do takéhoto zariadenia by mala robiť zaškolená osoba so znalosťami ohľadom brán.

Výrobcovia spravidla uvádzajú v návode na používanie periodicitu v akej má byť vykonaný servis a prehliadka technického zariadenia. Pravidelná údržba je dôležitá nielen pre perfektnú funkčnosť, spoľahlivosť ale v prvom rade pre bezpečnú prevádzku. Bežná sekčná zdvižná brána v rodinnom dome váži približne 80 a viac kilogramov, pričom v otvorenej polohe je celá váha bránového krídla nad hlavou. Pri starej bráne, ktorá neprešla servisnou kontrolou to môže vyvolať nebezpečnú situáciu, ktorú nie je radno podceňovať.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A ČISTENIE

(vykonáva prevádzkovateľ garážovej brány)

ODPORÚČANÉ SERVISNÉ INTERVALY

(vykoná kvalifikovaná osoba v oblasti inštalácie
a servisu garážových brán)

Pre zachovanie bezpečnej prevádzky je odporúčané vykonať pravidelné servisné prehliadky​:

PRASKNUTÁ PRUŽINA NA GARÁŽOVEJ BRÁNE

Každá súčiastka má svoju životnosť, a to sa týka aj pružín garážových brán. Štandardná životnosť bežnej torznej pružiny je 12-20 rokov, pričom najdôležitejším faktorom je počet cyklov otvárania a zatvárania denne.

Naša firma zabezpečuje dopnutie pri nedostatočnom vyvážení krídla brány, ako aj  výmenu pružín pri ich opotrebovaní.  Treba brať do úvahy, že ak brána má 2 ks vyvažovacích pružín, je potrebné meniť obe naraz. Častokrát je potrebné s pružinami vymeniť aj torznú tyč, ako aj lanká

Pružiny odporúčame meniť iba vyškoleným osobám, pretože je tam vysoké riziko úrazu, pružiny sú napnuté pod veľkou silou.

Dodávame pružiny všetkých štandardných výrobcov, ale hlavne značky: Doorhan, Assa Abloy, Novoferm, Hormann, Olymps door.

 

prasknuta pruzina garazovej brany

KEDY NEODKLADAŤ SERVIS

Pri týchto príznakoch treba bezprostredne zamedziť používaniu brány a zavolať odborný servis.

Objednávka servisu

Prevádzkovateľ stránky: